Deze website is een initiatief van de vzw Servais. Hij werd officieel in gebruik gesteld op 26 november 2005. In 2015 werd de website grondig vernieuwd.
De inhoud van deze site vloeit voort uit het wetenschappelijk onderzoek door Peter François rond Servais’ leven en werk. Aarzel niet om hem te contacteren met vragen, aanvullingen of correcties, of als u van de informatie gebruik wil maken voor publicatie.
Van 2005 tot 2014 was Renaat Uyttersprot de webmaster. Vanaf 2015 is dat Axel Jacobs.
Met dank aan Guido François, Peter François, René Hannaert, Liam Fennelly, Francine Mertens, Anne Lyle, Xavier Dekeyser e.a. voor de vertalingen.

Wettelijk bericht

Intellectuele eigendomsrechten
De reproductie, mededeling aan en ter beschikking stelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is slechts toegelaten op voorwaarde dat de bron uitdrukkelijk en als volgt wordt vermeld: Peter François, François Servais (1807-1866), de Paganini van de cello, www.servais-vzw.org (of de volledige URL van de betrokken pagina).

Privacy
De vzw Servais kan persoonlijke informatie verzamelen om uw vraag af te handelen en kan die informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u dat niet wenst, kunt u ons dat laten weten bij de aanvraag. U kunt steeds uw persoonlijke informatie aanvragen per e-mail en corrigeren.
De Servais-site maakt gebruik van cookies, dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Zo wordt bijvoorbeeld uw voorkeurstaal onthouden, zodat u niet telkens uw taalkeuze moet opgeven bij een volgend bezoek aan onze site. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst. Houdt er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan onze site minder vlot kan verlopen.

De vzw Servais behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Download hier onze volledige privacy-regeling.

Aansprakelijkheid
Deze site is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de Halse musicus en componist François Servais, zijn leven, zijn muziek en zijn historische achtergrond.
De vzw Servais is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zijn site. De informatie die hier is opgenomen is uitsluitend van algemene aard die niet op de omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht, is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt en is geen professioneel advies.
De vzw Servais kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de website. De site bevat links naar andere websites die mogelijk interessant kunnen zijn voor de bezoekers van onze site. De vzw Servais is evenwel niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. De vzw zal de links naar deze andere websites verwijderen van zodra het kennis heeft van het illegale karakter ervan.

Technische informatie

Beeldscherm geluid en browsers
Om deze site te bekijken gebruikt u best een beeldscherm met een resolutie van 1024 op 768 pixels of hoger en ingesteld op miljoenen kleuren.
Voor het beluisteren van de geluidsfragmenten is een snelle internetverbinding aan te bevelen. Bovendien moet uw computer uitgerust zijn met een geluidskaart en een luidspreker. Voor een optimale geluidsweergave is het aan te bevelen om het geluid weer te geven via een externe versterker met goede luidsprekers. U kunt ook een stereo hoofdtelefoon van goede kwaliteit aansluiten.

De geluidsfragmenten spelen niet automatisch af. Om te starten moet u op de start/stop knop klikken die in het afspeelschermpje verschijnt (meestal een driehoekje dat naar rechts wijst).

Alle functionaliteiten van de site zijn beschikbaar op de meest courante webbrowsers, zowel op PC als op Mac. Afhankelijk van het gebruikte programma (en de instellingen ervan) is het natuurlijk mogelijk dat een of andere mogelijkheid niet beschikbaar is, niet naar behoren werkt of dat de opmaak niet naar behoren weergegeven wordt.

Downloads
Tenzij anders vermeld zijn alle downloadbare documenten op deze site in pdf-formaat. Om deze documenten optimaal te raadplegen hebt u het programma Acrobat Reader nodig (versie 5 of hoger). Indien u dit programma niet op uw computer hebt of indien u uw versie wenst bij te werken naar de meest recente, kunt u hiervoor terecht op de website van Adobe Systems Inc.

Javascript
Voor het bekijken van sommige afbeeldingen, het afspelen van geluidsfragmenten en andere keuzes maakt deze site gebruik van javascript. Indien u zou vaststellen dat sommige mogelijkheden niet werken op uw computer, kijk dan eens na of de optie ‘javascript’ niet uitgeschakeld is in de instellingen van uw browser.

Elektronische formulieren
Op enkele plaatsen op deze site kunt u via een formulier inlichtingen vragen of aan ons doorgeven. Het enige wat hierbij gebeurt is dat de door u ingevulde gegevens bij ons terechtkomen. Tevens ontvangt u van ons via e-mail een ontvangstbevestiging. Meer schuilt er niet achter. Indien u hierbij aangeeft dat u onze Nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan bewaren we uiteraard uw adresgegevens.