De vzw Servais startte op 26 november 2003.

De vereniging draagt bij tot de studie en de bekendmaking van het leven en werk van de Halse cellist-componist François Servais en zijn nakomelingen. Meer in het algemeen geeft ze ook een impuls aan het muzikale en culturele leven van Halle en ver daarbuiten. Ze promoot ook het belang van de cello en van het cellorepertoire.

De vzw Servais doet dat op diverse manieren:

  • organiseren van concerten, tentoonstellingen en andere activiteiten
  • (laten) uitgeven van partituren en cd’s
  • uitbouwen van een ‘Servaiscollectie’
  • onderzoek doen en publiceren van de resultaten
  • bijstaan van artiesten, concertorganisatoren en onderzoekers

Sinds de start in 2003 organiseerde de vzw Servais een 60-tal concerten, lezingen en tentoonstellingen en werkte ze mee aan vele tientallen initiatieven van anderen.

Een eerste ambitieus project was de viering van Servais’ tweehonderdste geboortejaar in 2007. U kunt de brochure met een terugblik op deze viering downloaden: klik hier

Dat feestjaar werd het startschot voor een heuse Servaisrevival. Een terugblik op de vijf jaren na 2007 en de plannen voor 2013-2018 zijn te vinden in ons evaluatie- en beleidsplan: klik hier.

In 2016-2017 organiseerden we het feestjaar ‘Servais 150-210’. Een terugblik is hier te vinden:

De Raad van Bestuur van de vzw is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Peter François
Penningmeester: Myriam Vandoren
Secretaris: Guido François
Leden: Jan Ophalvens, Dorothée Pawlutschenko, Karin Van Snick

Erecomité:

Louis De Grève(+), Marc Beckwé(+) en Dirk Pieters
Ereburgemeesters Stad Halle

Edmond Baert, Anner Bijlsma(+), Roel Dieltiens, Walter Grimmer, Yutaka Hayashi, Didier Poskin, Seeli Toivio, Viviane Spanoghe
Cellisten

Blandine, Charles-Emile, Claire, Colette en Henry Vanderlinden
Achterachterkleinkinderen van François Servais