stichting vzw Servais

In by Axel Jacobs

Lade Karte ...

Datum/tijd
Date(s) - 16/02/2005
All Day

Locatie
Servaisacademie

Categorie

Op 16 februari 2005 werd de vzw Servais officieel gesticht, in de Servaiszaal van de Stedelijke Servaisacademie.
Hieronder vindt u een fragment uit de toespraak van Peter François op de stichtingsvergadering:

Het verheugt mij bijzonder dat de achterkleinzoon van Adrien François Servais, eregevolmachtigd minister Ernest Vanderlinden, tot de stichtende leden wilde behoren, en de functie van erevoorzitter aanvaardde. Hij vertegenwoordigt de nakomelingen van Servais, die volledig achter dit initiatief staan. Tot zijn grote spijt kon hij vanavond niet aanwezig zijn.

Ook de aanwezigheid van burgemeester Dirk Pieters en ereburgemeester Louis De Grève steekt ons een hart onder de riem. Ereburgemeester Marc Beckwé kon helaas niet aanwezig zijn, maar wenste wel bij de oprichters te horen.

Ik mag ook celliste Viviane Spanoghe verwelkomen. Zij vertegenwoordigt de cellowereld, die Servais‘ nalatenschap naar waarde weet te schatten.

Ik bedank ook alle andere aanwezige en vertegenwoordigde stichtende leden, die allen vanuit hun interesse- of beroepssfeer, de stichting van onze nieuwe vzw kracht bijzetten. Dat we hier vandaag samenzijn, is te danken aan de enthousiaste reacties van vele mensen. De proefballonnetjes die ik in september 2003 liet opstijgen, werden niet doorprikt. Op 26 november 2003 kwamen we een eerste keer samen, en vormden we de Werkgroep Servais 2007. We kregen de broodnodige steun van de Stad Halle en van heel wat instanties. De voorbije vijftien maanden hebben we heel wat vergaderd en overlegd; we raakten steeds meer overtuigd van de waarde van ons initiatief.

Het doel dat we ons stellen, is niet min. Ik haal er even de statuten bij:
De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de studie en de bekendmaking van het leven en het werk van de Halse cellist en componist Adrien François Servais en zijn nakomelingen. Zij mag in dat kader alle initiatieven nemen en stimuleren die de uitstraling en verspreiding bevorderen van de muziek van Servais en zijn tijdgenoten en van het Halse muziek- en culturele leven.

Al die ingrediënten zijn vertegenwoordigd in ons ambitieuze ‘Project Servais 2007’, dat het startschot moet geven voor een heuse Servaisrevival. Na het feestjaar gaan we zeker en vast op de ingeslagen weg verder…