Cellistinnen und ihre Lehrer im 19. Jahrhundert

In by Peter François

Katharina Deserno. Cellistinnen und ihre Lehrer im 19. Jahrhundert: Transformation der polarisierten Geschlechtergrenzen in der kunstlerischen Ausbildung am Beispiel der Violoncellistinnen aus der belgischen Celloschule von Adrien-Francois Servais.
In: Annkatrin Babbe und Volker Timmermann (Hrsg.). Musikerinnen und ihre Netzwerke im 19. Jahrhundert. Oldenburg, Bis-Verlag, 2016, p. 91-111.
Het Sophie Drinker Institut onderzoekt en documenteert de vrouwelijke musici vanaf 1780. Dat resulteerde onder meer in een uitgebreide website en een reeks publicaties. In het twaalfde deel van de reeks schreef Katharina Deserno een artikel over ‚Cellistinnen und ihre Lehrer im 19. Jahrhundert‘ aan de hand van drie vrouwelijke cellisten van de Belgische Celloschool: Hélène de Katow en Elisa de Try – leerlingen van Servais – en Gabrielle Platteau – leerlinge van Gustave Libotton. Een interessante studie, die jammer genoeg een aantal fouten overneemt uit bestaande publicaties en te weinig put uit de resultaten van het recente Servaisonderzoek.
(Nieuwsbrief vzw Servais nr. 37, maart 2017)