Servais, fils de l’’harmonie! De familie Servais en de Halse Harmonie

In by Axel JacobsLeave a Comment

Peter François, Servais, fils de l’harmonie! De familie Servais en de Halse Harmonie

Halle, Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia, 2015
178 p., 141 illustraties. – ISBN: 9789090058290

Naar aanleiding van 225 jaar Halse Harmonie schetst Peter François de band van de vereniging met de familie Servais. De Halse cellist François Servais geldt als een van de voornaamste virtuozen van de 19e eeuw. Overal in Europa toonde hij zijn kunst. Toch keerde hij steeds naar zijn geboortestad Halle terug. Vanaf zijn prille jeugd tot zijn overlijden hield hij goede contacten met de Halse Harmonie, eerst zeer waarschijnlijk als muzikant en dirigent, later als erelid en erevoorzitter. Ook zijn vader en zonen kenden het orkest. De auteur, historicus en musicoloog, put hiervoor uit twaalf jaar archiefonderzoek en wist heel wat boeiende en onbekende feiten te achterhalen.

De casus van de Halse Harmonie is onrechtstreeks ook interessant voor de algemene geschiedenis van de amateurmuziekverenigingen in België. In het boek komt bijvoorbeeld de sterke band aan bod tussen de harmonie en het kerkorkest, wat ook in vele andere steden en gemeenten het geval was, en de wisselwerking met het stadsbestuur, dat ook elders vaak een belangrijke rol speelde. De talrijke voorbeelden van concertprogramma’s tonen aan dat het repertoire en vooral ook de concerten in de 19e eeuw helemaal anders opgevat waren dan nu. Wat vooral ook tot uiting komt is dat een muziekvereniging het werk is van mensen – muzikanten, dirigent, bestuur en publiek – jaar in, jaar uit.

Praktisch:
Prijs: € 20 (excl. verzendkosten)

Leave a Comment